Bursa Ticaret Borsası

Sayın Üyemiz,

S.S Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin depolarında mevcut stoklarla sınırlı takriben 49.000 Kg. (49 Ton) 2021 yılı mahsulü natürel tiftiğin, 07 Eylül 2021 Salı günü saat 11.00`de Macun Mah. 171. Sk. No:4 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Borsası’nda açık artırma usulü ile tek seansta satışa sunulacağı bildirilmiştir.

Satışın gerçekleşmediği takdirde 21 Eylül 2021, 05 Ekim 2021 ve 19 Ekim 2021 tarihlerinde Salı günü aynı saat ve aynı adreste tekrarlanacağı belirtilmiş olup, ihaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatlarına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Malî ve İdarî İşler Müdürlüğü’ne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerektiği, satış şartnamesi ve diğer konularda daha fazla bilgi almak isteyenlerin Birliğin Ticaret ve İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçebileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Whatsapp Hattı