Bursa Ticaret Borsası

Sayın Üyemiz,

Türkiye-Almanya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı'nın 13 Ekim 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirilmekte ve söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve Mutabakat Zaptında yer almak üzere Türkiye-Almanya ticari ve ekonomik ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu itibarla, TOBB’un hazırlayacağı görüşte yer almak üzere, Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizi içeren bir bilgi notunun en geç 23 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Borsamıza (E-posta:btb@btb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Whatsapp Hattı