Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IV. Dönem Toplantısı’nın Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit GÜL ile Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Sayın Tatjana MATIC’in eşbaşkanlıklarında 03 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenmesinin planlandığı ve söz konusu toplantı kapsamında Bakanlar arasında ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilerek, toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz ile Sırbistan arasındaki ilişkilere dair TOBB’un görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Sırbistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 12 Ocak 2022 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar btb@btb.org.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.




Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Whatsapp Hattı