Bursa Ticaret Borsası
Zeytin ve Zeytinyağı Üzerine Lisanslı Depo Yatırımı Fizibilitesi Projesi

Bu proje kapsamında amacımız ; Bölgemiz ve Bursa için çok önemli bir geçim kaynağı olan ve başta Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya ilçeleri olmak üzere; mono kültür şekilde tarım yapılarak yaşayan bölge insanın %90’ının geçim kaynağını oluşturan zeytinde, üretimin yoğun olarak yapıldığı ilçeler başta olmak üzere Bursa`da zeytin ve zeytin yağı için lisanslı depo tesisi kurulumu ihtiyacının tespit edilmesi ve öngörülen lisanslı depo yatırımının rantabl olup olmadığının tespit edilmesidir.

HEDEF GRUPLAR/MÜŞTERİLER

İznik ve Orhangazi Bölgesinde geçimini zeytin ve zeytinyağı üretiminden sağlayan üreticiler, küçük aile işletmeleri, zeytin ve zeytinyağı toptan ve perakendesiyle iştigal olan KOBİ`ler, tüccarlar ve kooperatifler, projenin hedef gruplarını oluşturmaktadır.

Bursa ili Orhangazi ve İznik ilçeleri özelinde zeytin ve zeytinyağı üzerine lisanslı depo tesisi ihtiyacının tespit edilmesi ve gerekli fizibilitenin ortaya çıkabilmesi için hazırlanacak proje kapsamında elde edilecek çıktılar ; 

  • Yatırımın beklenen sonuçları ve risk analizinin raporlanması,
  • Lisanslı depoculuk sisteminin işleyişi hakkındaki proses bilgisi
  • Detaylı Ekonomik inceleme ve değerlendirme,
  • Türkiye, Bursa, Orhangazi İznik bölgesinde lisanslı depoculuk arz-talep durumu,
  • Durum gösterir Teknik ve Mali analizler
  • Devlet destek teşviklerinin sağladığı avantajlar
Whatsapp Hattı