BTB Mevzuat

Sıra Açıklama (Doküman İsmi)
1 Anayasa ( TOBB’la ilgili madde 135) (doc)
2 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
3 5174 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler
3.1 ORGAN SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ
3.2 KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT YÖNETMELİĞİ
3.3 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ
3.4 AZAMİ FİYAT TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ
3.5 DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ
3.6 BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
3.7 HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ 
3.8 BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
3.9 ODA VE BORSA ŞUBELERİ VE TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ
3.10 TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3.11 TİCARET BORSALARINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3.12 ÜRÜN İHTİSAS BORSALARI GENEL YÖNETMELİĞİ
3.13 SANDIK PAY YÖNETMELİĞİ
3.14 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYININ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3.15 DEİK YÖNETMELİĞİ
3.16 BORSALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ
3.17 TOBB MESLEKLERİN GRUPLADIRILMASI REHBERİNİN DAYANDIĞI ESASLAR
3.18 TOBB MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ
3.19 DÖNÜŞÜM ANAHTARI
3.20 EKLENEN KODLAR DONÜSÜM ANAHTARI
4 Personel ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler
4.1 İş Kanunu (doc)
4.2 Personel Yönetmeliği (doc)
4.3 Personel Sicil Yönetmeliği (doc)
4.4 Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta Emekli Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi (doc)
5 Esaslar
5.1 TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları
5.2 TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları
5.3 Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesine İlişkin Yönerge 
5.4 Yerli Malı Belgesi Esasları
5.5 Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar
5.6 TOBB Global Standartlar Merkezi Çalışma Usul ve Esasları
6 ODALARDA / BORSALARDA KULLANILACAK BELGE VE DEFTERLER
7 TSE EN ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI
8 TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ STANDARTLARI

Copyright © Bursa Ticaret Borsası, Tüm Hakları Saklıdır.