Bursa Ticaret Borsası

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen; Türkiye-Macaristan 5. Dönem Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) Toplantısının, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban eşbaşkanlıklarında 11 Kasım 2021 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilmesinin planlandığı ve söz konusu toplantıya T.C. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un da iştirak etmesi öngörüldüğü belirtilerek, toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz ile Macaristan arasındaki ilişkilere dair TOBB'un görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerin en geç 15 Ekim 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar btb@btb.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Whatsapp Line