Bursa Ticaret Borsası
Canlı Hayvan Pazaryeri ve Et Borsası

ET.BA Bursa Ortak Girişim – T.C. Bursa Ticaret Borsası Bursa Et Kombinası İşletmesi Tesisleri’nde, 2004 yılında gerçekleştirilen büyük revizyonla örnek alınacak Hayvan Park – Pazar Yeri ve Kombina halinde hizmetin devamı sağlanmıştır. Yaklaşık 65.000 m2’lik sahada kurulu bulunan Bursa TB Canlı Hayvan ve Et Borsası Hayvan Park- Pazar Yeri ile ET.BA Kombina sahasında yeterli kapalı alan, canlı hayvan ve et kapasitesi mevcuttur.


Bursa Ticaret Borsası Hayvan Park-Pazar Yeri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılması ve Denetleme Usul ve Esasları” hakkında 2000/34 No’lu Tebliği gereği Hayvan Pazarı/Canlı Hayvan Borsası olarak ruhsatlandırılmış olup, Türkiye’nin önder kurumlarından birisidir.

Faaliyete 25.10.2005 tarihinde başlamış olan kombina, günde 300 adet Büyükbaş, 2000 adet Küçükbaş kesim kapasitesine sahip olup, toplam 2.841,64 m2 olan 25 adet Soğuk Hava Deposu ve günde 40.000 kg parçalanmış et hazırlama kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Kombina ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000 ve OHSAS 18001 belgeleri ile tescillenmiştir.

26.06.2012 tarihinde, Bursa’da Helal Belgesi alan ilk kombinadır. (Belge No:16-0001)

Kombinada yurt içinden muhtelif yörelerden gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimlerinin yanı sıra, kapasitesinin büyüklüğü nedeni ile yurt dışından ithal edilen canlı kasaplık büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, ithalatlarının yapılabilmesi için yeterli olan kesim taahhütnameleri verilmekte ve ithal edilen hayvanlar için barındırma, kesim ve soğuk depolama hizmeti sunulmaktadır.

Kombinanın faaliyeti sırasında çevreye hiçbir zararlı atığı olmayıp, sıvı atıkları, üyesi olunan S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’ne, katı atıkları ise özel sızdırmaz konteynerler ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık depolama ve imha alanlarında imha edilmektedir.

Whatsapp Hattı