Bursa Ticaret Borsası
Yerli Malı Belgesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne kontrol yetkisi verilmiştir.


Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir.

1-Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar, aşağıda sayılan belgelerden  3, 4 ve 5’inci  maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra sanayi ürünleri için  üyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına, tarımsal ve hayvancılık ürünleri için ise  Ticaret  Borsasına başvurmalıdır.

2- 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

3- 2022 Yılı için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne aşağıdaki linkte belirtilen Banka hesabına 165,00 TL

Bursa Ticaret Borsası Banka hesabına 125,00 TL yatırılması gerekmektedir.

1) Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)

2) TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

3) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

4) Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

5) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

6) Yerli Malı Belgesi Formu

7) KİK Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

8) Eurostat  teknoloji sınıflamaları listesi

9) CPV-CPA Dönüşüm Listesi

10) Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5)

11) TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları

Whatsapp Hattı