Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda (TOBB);

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi’nin ana gündemlerinden biri olan teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinde faaliyet gösteren bilişim firmalarının iş gücü kaybının önüne geçecek ve aynı zamanda çalışma koşullarına olumlu etki edecek olan Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Desteğinin Cumhurbaşkanı onayı ile %75’e çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının, 21 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir.

Kararla birlikte, %75 çalışma desteğinden, aşağıdaki koşulların sağlanması ile tüm Ar-Ge ve destek personeli tam olarak faydalanabilecektir.

-Toplam Ar-Ge ve destek personelinin %25’inin bölge veya merkezde çalışması gerekmektedir.

- Ayda toplam çalışma süresinin %25’inin bölge veya merkezde geçirilmesi gerekmektedir.

- Merkezlerde geçirilecek sürenin hesaplanması Gelir Vergisi Tebliği çerçevesinde yapılacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı ekte yer almaktadır. 


Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,


EK: Ar-Ge Merkezleri ve Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı

Whatsapp Hattı