Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hazırlanan ve yasama süreci devam eden mevzuata ilişkin olarak aldığı kararlar özetlenmektedir.

Bu kapsamda;

-Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım (Ecodesign for Sustainable Products-ESPR) Tüzüğü,
-Özen Yükümlülüğü Tüzüğü,
-Ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin 2019/1020 sayılı AB Tüzüğü ile 2019/904 sayılı AB Direktifi’ni tadil eden ve 94/62 sayılı AB Direktifini yürürlükten kaldıran Tüzük önerisi, 
-Ürünlerin tamir edilmesinin teşvikine yönelik düzenlemeler içeren Yönetmelik önerisi (Onarım Hakkı-Rights to Repair-R2R Onarım hakkı), 
-Zorla çalıştırılarak üretilen ürünlerin AB piyasasına arzının ve ihracatının yasaklanmasını öngören Tüzük önerisi kabul edilmiştir. 


Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Whatsapp Hattı