Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan TOBB’a iletilen yazıya atfen, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri çerçevesinde Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen denetimler kapsamında, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 12 ve 13’üncü maddeleri, söz konusu mevzuata uyulmaması durumunda alınacak önlem ve uygulanacak müeyyideleri düzenlemekte olduğu bildirilmektedir.


Söz konusu önlem ve müeyyideler ile denetim kapsamında yapılan diğer bazı usulsüzlüklerle ilgili uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlemesine yönelik “Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı” hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu taslak hakkında görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formu vasıtasıyla 24 Mayıs 2023 tarihinde kadar Borsamıza (btb@btb.org.tr) iletilmesini önemle rica ederiz.


Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,


EK1: Tebliğ Taslağı
EK2: Görüş Formu

Whatsapp Hattı