Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda (TOBB);

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden TOBB’a iletilen yazıya atfen, bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile hüküm altına alındığı belirtilmiştir.

Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan biyodizel üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ve standartlara uygun ürünlerin elde edilmesi, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılarak usulsüz kullanımların önlenmesi, mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde bitkisel ve hayvansal atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile “Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” Bakanlık tarafından hazırlanmış olup https://cygm.csb.gov.tr/taslaklar-i-443 adresinde görüşe açılmıştır.

Bahse konu görüşe açılan taslağa ilişkin görüşlerinizin “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ekte iletilen “Görüş Bildirme Formu”na işlenerek 27 Haziran 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Borsamıza (btb@btb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.

“Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı”

Görüş Formu.pdf

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Whatsapp Hattı