Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, 4-7 Nisan 2023 tarihlerinde Burkina Faso’dan ülkemize bir teknik heyet ziyareti planlandığı; bu kapsamda bilahare yapılacak olan 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısında imzalanacak Toplantı Tutanağı taslağının oluşturulacağı belirtilerek TOBB’un görüşlerinin talep edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, TOBB tarafından hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Burkina Faso ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin 28 Mart 2023 Salı günü mesai bitimine kadar Borsamıza (btb@btb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

Whatsapp Hattı