Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Bakanlığın hakemli bilimsel yayını olan Verimlilik Dergisi’nin Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısının 5 Ocak 2023 tarihinde yayımlandığı bildirilmektedir.

Özel sayıda yayımlanan makalelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/75028 linki üzerinden ulaşılabildiği, söz konusu makalelerin ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 30 Mart 2023 Perşembe günü (bugün) 14:00-17:30 saatleri arasında, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı (çevrimiçi) düzenleneceği belirtilmektedir.

Konferansa ilişkin Afiş ve Konferans Programı ekte sunulmakta olup, https://tubitak-gov.zoom.us/j/98090938612 linki üzerinden konferansa katılım sağlanabilecektir.


Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,EK: Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Konferansı

Whatsapp Hattı