Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

KOSGEB tarafından TOBB’a iletilen yazıya atfen, KOSGEB'in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturduğu "İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)"nin 2018-2022 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda, İDR ile ilgili detaylı bilgi, örnek rapor, rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanın https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.


Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Whatsapp Hattı