Bursa Ticaret Borsası


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda karşılaşılan tarife dışı engellerin (gümrük vergisi hariç çeşitli şekillerde görülebilen engeller) ve haklı bir nedene dayanmadığı değerlendirilen uygulamaların, yeniden tespit edilerek gözden geçirilmesi ve ikili ticaretimize katkı sağlamak üzere giderilmesini teminen girişimlerde bulunulması amacıyla görüş talep edildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatta karşılaşılan tarife dışı engeller kapsamında değerlendirilebilecek hususlara dair görüşlerinizin 09 Ocak 2023 tarihine kadar Borsamıza (E-posta: btb@btb.org.tr) iletilmesini rica ederiz. 

Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,

Whatsapp Hattı