Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 2023 yılında petrol ve doğalgaz üretimine/ihracatına başlaması beklenen Senegal’e ilişkin hazırlanan, anılan projelerdeki mevcut durumu ve fırsatları içeren “Senegal Enerji Sektörü Raporu” ve “Senegal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu” başlıklı dokümanlar ekte iletilmektedir.


Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,EK:

1- Senegal Enerji Sektörü Raporu

2- Senegal Bilgi ve İletişim Sektörü Raporu

Whatsapp Hattı