Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda (TOBB);

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden TOBB’a iletilen yazıya atfen, TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin yapmış olduğu faaliyetlerden bahsedilerek, TÜBİTAK BİGG 2022-2 Yeşil Büyüme yeni çağrı dönemi başvurularının başladığı belirtilmektedir. 

TÜBİTAK’ın yeni dönem çağrısını aşağıdaki 6 temel faaliyet alanı kapsamında yayınladığı bildirilmektedir.

  • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı
  • Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar
  • Temiz ve Döngüsel Ekonomi
  • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
  • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım
  • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım


Programa ilişkin detaylı bilgi ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,EK: TOBB BİGG Garaj Programı

Whatsapp Hattı