Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;


T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden TOBB’a gönderilen yazıya atfen; TMO arpa satışlarının 5.250 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak besici ve yetiştiricilere (büyükbaş ve küçükbaş) yönelik olarak yapılmakta olduğu ve besici ve yetiştiricilerin üretici örgütleri (Birlik, Kooperatif, Oda) vasıtasıyla başvuru yapabileceği gibi İl Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla bireysel başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir.

İlgilenen üyelerimiz için ayrıntılı bilgi ve arpa satış takvimi ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,


EK: Arpa Satış Duyurusu

Whatsapp Hattı