Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi II. Dönem Toplantısı'nın Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Johan Forssell'in eşbaşkanlıklarında, 3 Eylül 2024 tarihinde Stokholm/İsveç'te gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden taslak ''ETOK II. Dönem Protokolü''nün incelenmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, ekte yer alan Protokole ilişkin görüş ve varsa ilave önerilerinizin mümkünse gerekçelendirilerek, en geç 13 Haziran 2024 Perşembe gününe kadar Borsamıza (btb@btb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla.

EK:ETOK II. Dönem Protokolü

Whatsapp Hattı