Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, 21 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi ortamda düzenlenen Türkiye-Polonya Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı kapsamında, sizlerden gelen görüşler çerçevesinde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin TOBB’un görüşlerinin Bakanlığa iletildiği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıda Polonya tarafının gümrük prosedürlerini gündeme getirdiği ve 2023 yılı Ocak ayı sonu veya Şubat ayı başında gerçekleştirilmesi planlanan ikinci toplantıda ikili ticarette gümrükler konusunda karşılaşılan sorunların ele alınmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, mevcut olması halinde, Polonya gümrüklerinde karşılaşılan problemlere ilişkin varsa görüşlerinizin 13 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Borsamıza (E-posta: btb@btb.org.tr) iletilmesini rica ederiz. 


Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,

Whatsapp Hattı