Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 27. Dönem Toplantısı sonucunda imzalanan Protokol ve Eylem Planları’nda bahse konu olduğu üzere 31 Mart 2022 tarihinden günümüze kadar geçen süre içerisinde aşağıda yer alan konu başlıkları hususunda güncellemelere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

1. Tarımsal makineler alanında işbirliği

2. Alım heyetleri ve sektörel ticaret heyet ziyaretleri

3. İş ve yatırım forumları

4. Bursa’ya ticaret heyetleri

Söz konusu eylem planları kapsamında Romanya ile gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesini öngördüğünüz gelişmelerin Borsamıza (btb@btb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Whatsapp Hattı