Bursa Ticaret Borsası

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı tarafından Borsamıza intikal eden yazıda,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye Bursluları öncelikli olmak üzere ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin öğrenim süreçlerinin en verimli şekilde geçirilmesi amacıyla birçok faaliyet ve program yürütüldüğü belirtilmektedir. Bu çalışmalar dahilinde, uluslararası öğrencilere ülkemizdeki firma ve kurumlarda staj yapabilme imkanı sunulmasının son derece önemli görüldüğü ve bu bağlamda 2021 Uluslararası Öğrenci Staj Programı oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Ankara, İstanbul, Konya, Kayseri ve Gaziantep’te yürütülen programa Bursa, İzmir ve Sakarya şehirleri de eklenerek daha fazla uluslararası öğrenciye staj imkanı sunulması için çalışmalara başlandığı; programın yaz tatili döneminde 6 hafta (30 iş günü) sürecek ve öğrencilerin staja ilişkin prim ödemesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve öğrencinin eğitim aldığı üniversiteyle yapılan protokol gereği ilgili üniversite tarafından karşılanacağı bildirilmektedir.

2023 stajlarına yönelik yapılan planlama çerçevesinde, staj imkanı sağlanacak uluslararası öğrenciler için bölüm, ülke, uyruk, dil gibi taleplerinizin 24 Nisan 2023 tarihine kadar https://www.turkiyeburslari.gov.tr/Account/login adresi üzerinden iletilmesi gerektiği, detaylı bilgi için staj@turkiyebursları.gov.tr e-posta adresinden ve 0312 218 4110/ 0312 988 4330 numaralı telefonlardan Başkanlığa ulaşılabileceği kaydedilmektedir.
Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,


EK: Uluslararası Öğrenci Staj Programı

Whatsapp Hattı