Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esasları Tebliğ Taslağı’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TOBB’a iletildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Taslak ekte yer almakta olup; taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, “Görüş Bildirme Formu’na işlenmek suretiyle 24 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar Borsamıza (btb@btb.org.tr) iletilmesini önemle rica ederiz.Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,


EK1: YDDP Tebliğ Taslağı
EK2: Görüş Bildirme Formu

Whatsapp Hattı